Σύνταγμα του Κράτους

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις
  TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος
    'Αρθρο 1 - (Μορφή του πολιτεύματος)
    'Αρθρο 2 - (Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας)
  TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας
    'Αρθρο 3 - (Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας)
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
    'Αρθρο 4 - (Ισότητα των Ελλήνων)
    'Αρθρο 5 - (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας)
    **'Αρθρο 5A -
    'Αρθρο 6 - (Παράνομη κατακράτηση)
    'Αρθρο 7 - (Ποινή και έγκλημα χωρίς νόμο)
    'Αρθρο 8 - (Δικαίωμα νόμιμου δικαστή)
    'Αρθρο 9 - ('Ασυλο της κατοικίας)
    **'Αρθρο 9A -
    'Αρθρο 10 - (Δικαίωμα αναφοράς)
    'Αρθρο 11 - (Δικαίωμα συνάθροισης)
    **'Αρθρο 12 - (Δικαίωμα συνεταιρισμού)
    'Αρθρο 13 - (Θρησκευτική Ελευθερία)
    'Αρθρο 14 - (Ελευθερία του Τύπου)
    'Αρθρο 15 - (Κινηματογράφος, φωτογραφία, ραδιοφωνία, τηλεόραση)
    'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
    'Αρθρο 17 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, απαλλοτρίωση)
    'Αρθρο 18 - (Προστασία της ιδιοκτησίας, ειδικές περιπτώσεις, επίταξη)
    'Αρθρο 19 - (Απόρρητο επιστολών)
    'Αρθρο 20 - (Δικαίωμα έννομης προστασίας)
    'Αρθρο 21 - (Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδίκης ηλικίας)
    **'Αρθρο 22 - (Προστασία της εργασίας)
    'Αρθρο 23 - (Συνδικαλιστική ελευθερία)
    'Αρθρο 24 - ((Προστασία του περιβάλλοντος)
    'Αρθρο 25 - (Προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων)
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας
  TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας
    'Αρθρο 26 - ('Ασκηση των τριών λειτουργιών)
    'Αρθρο 27 - (Μεταβολή στα όρια της Επικράτειας)
    'Αρθρο 28 - (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
    'Αρθρο 29 - (Πολιτικά κόμματα)
  TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου
    'Αρθρο 30 - (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος)
    **'Αρθρο 31 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
    'Αρθρο 32 - (Εκλογή)
    'Αρθρο 33 - (Έναρξη θητείας, όρκος, χορηγία)
    'Αρθρο 34 - (Αναπλήρωση)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου
    'Αρθρο 35 - (Ισχύς των πράξεων, προσυπογραφή)
    'Αρθρο 36 - (Διεθνής παραστάτης, διεθνείς συνθήκες)
    'Αρθρο 37 - (Διορισμός Πρωθυπουργού και Κυβέρνησης)
    'Αρθρο 38 - (Παύση της Κυβέρνησης)
    'Αρθρο 39 -
    'Αρθρο 40 - (Σύγκληση της Βουλής, Αναστολή εργασιών)
    'Αρθρο 41 - (Διάλυση της Βουλής)
    'Αρθρο 42 - (Έκδοση και δημοσίευση των νόμων)
    'Αρθρο 43 - (Έκδοση διαταγμάτων)
    'Αρθρο 44 - (Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημοψηφίσματα, διαγγέλματα)
    'Αρθρο 45 - (Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων)
    'Αρθρο 46 - (Διορισμός και παύση δημοσίων υπαλλήλων, απονομή παρασήμων)
    'Αρθρο 47 - (Χάρη και αμνηστία)
    'Αρθρο 48 - (Κατάσταση πολιορκίας)
    KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας
    'Αρθρο 49 - (Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας)
    'Αρθρο 50 - (Τεκμήριο Αρμοδιότητας)
  TMHMA Γ΄ - Bουλή
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής
    'Αρθρο 51 - (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα)
    'Αρθρο 52 - (Γνησιότητα εκδήλωσης της λαΐκης θέλησης)
    'Αρθρο 53 - (Βουλευτική Περίοδος)
    'Αρθρο 54 - (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών
    'Αρθρο 55 - (Προσόντα εκλογιμότητας)
    'Αρθρο 56 - (Κωλύματα εκλογιμότητας)
    **'Αρθρο 57 - (Ασυμβίβαστα έργα)
    'Αρθρο 58 - (Δικαστικός έλεγχος εκλογών)
    KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών
    'Αρθρο 59 - (Όρκος)
    'Αρθρο 60 - (Δικαίωμα ψήφου, παραίτηση από το αξίωμα)
    'Αρθρο 61 - (Δίωξη βουλευτών)
    'Αρθρο 62 - (Βουλευτική ασυλία)
    'Αρθρο 63 - (Αποζημίωση, ατέλειες, απουσίες)
    KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής
    'Αρθρο 64 - (Σύνοδος)
    'Αρθρο 65 - (Κανονισμός, προεδρείο)
    'Αρθρο 66 - (Συνεδριάσεις)
    'Αρθρο 67 - (Κοινοβουλευτική πλειοψηφία)
    'Αρθρο 68 - (Κοινοβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές)
    'Αρθρο 69 - (Αναφορές)
    'Αρθρο 70 - ('Ασκηση νομοθετικού έργου)
    'Αρθρο 71 - (Τμήμα διακοπών)
    'Αρθρο 72 - (Ολομέλεια και Τμήματα)
    KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής
    'Αρθρο 73 - (Δικαίωμα πρότασης νόμων)
    'Αρθρο 74 - (Διαδικασία εισαγωγής για συζήτηση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
    'Αρθρο 75 - (Νομοσχέδια και προτάσεις νόμων που συνεπάγονται επιβάρυνση του προϋπολογισμού)
    'Αρθρο 76 - (Συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων)
    'Αρθρο 77 - (Αυθεντική ερμηνεία των νόμων)
    KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση
    'Αρθρο 78 - (Νόμοι φοπολογικού περιεχομένου)
    'Αρθρο 79 - (Ψήφιση προϋπολογισμού, απολογισμός, γενικός ισολογισμός)
    'Αρθρο 80 - (Μισθός, σύνταξη, χορηγία, αμοιβή, νόμισμα)
  TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης
    'Αρθρο 81 - (Υπουργικό Συμβούλιο)
    'Αρθρο 82 - (Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός)
    'Αρθρο 83 - (Υπουργοί & Υφυπουργοί)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης
    'Αρθρο 84 - (Εμπιστοσύνη της Βουλής - Αρχή της δεδηλωμένης)
    'Αρθρο 85 - (Ευθύνη των Υπουργών)
    'Αρθρο 86 - (Δικαστήριο ευθύνης των Υπουργών)
  TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι
    'Αρθρο 87 - (Δικαστική Ανεξαρτησία)
    'Αρθρο 88 - (Εγγυήσεις δικαστικής ανεξαρτησίας)
    'Αρθρο 89 - (Δικαστικά ασυμβίβαστα)
    'Αρθρο 90 - (Ανώτατο δικαστικό συμβούλιο)
    'Αρθρο 91 - (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο)
    'Αρθρο 92 - (Δικαστικοί Υπάλληλοι, συμβολαιογράφοι, φύλακες υποθηκών & μεταγραφών και διευθυντές κτηματολογίων)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων
    'Αρθρο 93 - (Δικαστήρια)
    'Αρθρο 94 - (Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων)
    'Αρθρο 95 - (Συμβούλιο της Επικρατείας)
    'Αρθρο 96 - (Ποινική δικαιοσύνη)
    'Αρθρο 97 - (Μικτά ορκωτά δικαστήρια)
    'Αρθρο 98 - (Ελεγκτικό Συνέδριο)
    'Αρθρο 99 - (Αγωγές κακοδικίας)
    'Αρθρο 100 - (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο)
    **'Αρθρο 100Α -
  TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση
    KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης
    'Αρθρο 101 - (Διοικητική αποκέντρωση)
    'Αρθρο 101Α -
    'Αρθρο 102 - (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
    KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης
    'Αρθρο 103 - (Δημόσιοι υπάλληλοι)
    'Αρθρο 104 - (Περιορισμοί Δημοσίων υτπαλλήλων)
    KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
    'Αρθρο 105 - (Καθεστώς του Αγίου Όρους)
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις
  TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις
    'Αρθρο 106 - (Κράτος και εθνική οικονομία)
    'Αρθρο 107 - (Προστασία κεφαλαίων εξωτερικού και ειδική οικονομική νομοθεσία)
    'Αρθρο 108 - (Απόδημος ελληνισμός)
    'Αρθρο 109 - Διαθήκη, κωδίκελλος, δωρεά υπέρ του Δημοσίου)
  TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος
    'Αρθρο 110 - (Αναθεώρηση του Συντάγματος)
  TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις
    'Αρθρο 111 - (Διατάξεις που καταργούνται)
    'Αρθρο 112 - (Έκδοση νόμου που προβλέπεται από το Σύνταγμα)
    'Αρθρο 113 - (Ισχύς Κανονισμού της Βουλής)
    'Αρθρο 114 - (Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, προσωρινός Πρόεδρος)
    'Αρθρο 115 - (Ειδικά δικαστήρια που προβλέπει το Σύνταγμα)
    'Αρθρο 116 - (Ισχύς διατάξεων αντίθετων με το άρθρο 4 παρ.2 και 22 παρ.1)
    'Αρθρο 117 - (Αγροτική ιδιοκτησία, δάση, απαλλοτριώσεις, οικιστικές περιοχές)
    'Αρθρο 118 - (Δικαστικοί λειτουργοί)
    'Αρθρο 119 - (Ακύρωση πράξεων που εκδόθηκαν από 21.4.67 ως 23.7.74 Στρατιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι που αποκατ
  TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξη
    'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)
* Οι αστερίσκοι σημειώνουν τις παραγράφους των άρθρων που αναθεώρησε και τις ερμηνευτικές δηλώσεις που πρόσθεσε με το Α' Ψήφισμα της 6 Μαρτίου 1986 η ΣΤ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.
** Οι δύο αστερίσκοι σημειώνουν τα άρθρα, τις παραγράφους των άρθρων και τις ερμηνευτικές δηλώσεις που αναθεώρησε, καθώς και τα άρθρα και τις ερμηνευτικές δηλώσεις που πρόσθεσε με το από 6 Απριλίου 2001 Ψήφισμα η Ζ' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων.
Κέντρο Ζωής

Ο Γιάννης Λούλης Σχολιάζει

Άρθρο του Γιάννη Λούλη σχετικά με την επικαιρότητα στο www.johnloulis.gr

Οι κακοί οιωνοί και το κεφάλαιο του Λουκά Παπαδήμου

Με τη χώρα σε εκλογική τροχιά, τα ανησυχητικά σημάδια πληθαίνουν. Το κομματικό-πολιτικό σύστημα, στη μεγάλη πλειοψηφία του, εκτροχιάζεται λαϊκιστικά στα αριστερά και στα δεξιά.

συνέχεια >>